دبیر ستاد شاهد وایثارگران

 

                                     

 

 

 دبیر ستاد شاهد و ایثارگران

 

 

سوابق اجرایی

 

سرپرست امورمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سالهای 86 -87-88

عضو شورای  مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سالهای 87-88

عضو شورای اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرددر سالهای 88-89-90

مدیر دوره های ضمن خدمت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد 88-89-90-91-92-93

دبیر کمیته اسقاط اموال دانشگاه  آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سالهای 88-89-90

مسئول امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرددر سالهای 89-90

عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 93 تاکنون

مسئول تایید صلاحیت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 1394 تا گنون

مسئول امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سال 97

دبیر کمیته انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سال 97

دبیر کمیته تخفیفات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد در سال 97

نماینده کمیته انظباطی دانشجویی در برگزار امتحانات پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد درسال 97

عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 98

عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد ازسال 98

دبیر کارگروه جذب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرداز سال 97 تاکنون

دبیر ستاد شاهد وایثارگران  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرداز سال 97 تاکنون

 

مهارت های آموزشی ضمن خدمت

آشنایی با مقررات مالیاتی محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آشنایی با نرم افزار های حقوق ودستمزد محل برگزاری    دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اشنایی با مقررات دایره امتحانات محل برگزاری    دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دوره اشنایی با اینترنت محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دوره office محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

تربیت قرآنی و راهکارهای ان محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

آشنایی با ایین نامه های انظباطی دانشجویان و روشهای اجرایی و اتخاظ تصمیم محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

تکریم ارباب رجوع محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

اشنایی با تاریخ ائمه محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

آشنایی با احکام اولیه محل برگزاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

روش تحقیق هسته های مطالعاتی محل برگزاری  جمعیت هلال احمر استان البرز

طرح معرفتی محل برگزاری   ناحیه مقاومت بسیج ساوجبلاغ

سوانح و حمایتهای روانی محل برگزاری  جمعیت هلال احمر استان البرز

مربیگری تئوری محل برگزاری   منطقه مقاومت بسیج استان البرز

سوابق علمی

کاردانی نرم افزار                                                                   دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی مهندسی  تکنولوژی نرم افزار                                دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار                      دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه ها: مهندس داود کلانکی دبیرستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشتگرد

آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۸