بخشنامه ها

 

link-bullet.gif                                          بخشنامه ترم تابستان 98-97  

*                             بخشنامه معافیت شهریه نیم سال نیمسال های وقفه تحصیلی

بخشنامه تشویقی دانشجویانی که در طی تحصیل ازدواج می نمایند

ماده الحاقی آئین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده ۲۱ (تخفیف هزینه انصراف)

 

بخشنامه دستورالعمل برگزاری سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

                                                                                                   
     
     
آ  
 
آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۸