ارتباط با ما

کد شهر ستان ساوجبلاغ   :026  

تلفن های دانشگاه :44210163الی 44210167

شماره داخلی ستاد شاهد و ایثارگران: 123

ایمیل مسئول  دفتر امور شاهد و ایثارگران واحد هشتگرد : dkalanaki@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۳۹۸