امور آموزشی و فرهنگی

دانلود فرمهای آموزشی

 

 

 

فرم ۱                          فرم ۲ آموزشی                                فرم ۳ آموزشی               فرم ۴ آموزشی                   فرم ۵ آموزشی 

                                                                       آموزشی ؛ سنوات تحصیلی ،                                                                          معادل سازی ،                                                    تغییر گرایش و رشته                                                                            انتقال توام با تغییر رشته و گرایش

                                                                              دروس جبرانی ،                                                          انتقال از دانشگاه دولتی به دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                               معرفی به استاد 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸