اعضای ستاد شاهد و ایثارگر

جناب آقای دکتر رمضان جهانیان                      رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد  و رئیس  ستاد شاهد و ایثارگران

جناب آقای دکتر محمد میرزایی                       معاون فرهنگی و دانشجویی ، نایب رئیس ستاد و عضو ستاد شاهد و ایثارکران

جناب آقای علی جعفر صالحی                           سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ساوجبلاغ و عضود ستادشاهد و ایثارگران

جناب آقای دکتر محمد رضا لحمی                    معاون علمی و عضو ستاد شاهد و ایثارگران

جناب آقای محمد ابراهیمی                                 معاون اداری مالی و عضو ستاد شاهد و ایثارگران

جناب آقای دکتر مهدی مختارزاده                     مدیرگروه معارف و عضو ستاد شاهد و ایثارگران

جناب آقای دکترسید رضا حسینی لواسانی        عضو هیات علمی ایثارگر ستاد شاهد و ایثارگران

جناب آقای مهندس میثم حاجی منوچهری         عضوکارمند ایثارگر ستاد شاهد و ایثارگران

سرکار خانم مهوش اله یاری                                امور فرهنگی و تحصیلات تکمیلی بنیاد شهید و عضو ستاد شاهد و ایثارگران

جناب آقای مهندس داود کلانکی                        عضو و دبیر ستاد شاهد و ایثارگران

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸