فرم عضویت در کانون فرهنگی ایثار

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • جامعه هدف الف : فرزند و همسر شهید والامقام جانباز ۲۵ درصد و بالاتر فرزند و همسر آزاده بالای ۶ ماه اسارت فرزند و همسر جامعه هدف ب: جانباز ۵ درصد تا ۲۴ درصد فرزند و همسر رزمنده ۶ ماه به بالا حضور در جبهه فرزند و همسر آزاده زیر ۶ ماه اسارت فرزند و همسر برادر و خواهر شهید
  6
 • جامعه هدف ایثارگری*فقط یکی انتخاب کنید
  جامعه هدف الف
  جامعه هدف ب
  7
 • تلفن همراه*
  8